Renkli Doppler Ultrasonografi Nedir?

Johann Christian Andreas DOPPLER (1803 –1853) Avusturyalı bir matematikçi ve fizikçidir. Ününü özellikle günümüzde Doppler Etkisi olarak bilinen, radyo dalgası yayan herhangi bir cismin gözlemciye yaklaşıp uzaklaştıkça frekansının değişiyormuş gibi gözlemlenmesi hipotezini ortaya atarak kazanmıştır.

Doppler etkisi denilen bu fiziksel yasa bir çok bilim dalında kullanıma girmiştir. Tıpta ki kullanımı ultrasonografi cihazlarının kullanıma başlamasıyla mümkün olmuştur. Ultrasonografi ses dalgaları ile çalışan bir görüntüleme yöntemidir. Belli bir frekansta gönderilen ses dalgası vücut içerisinde ki farklı dokuların birbirine temas ettiği yüzeylerden yansımakta, ultrasonografi cihazı da bu yansıyan ses dalgalarını algılayarak bazı programlar aracılığıyla ekranda gördüğümüz görüntünün oluşmasını sağlamaktadır. Doppler etkisinin kullanımı ile hareketli yapıların ses dalgasının frekansında yaptığı değişiklikler algılanabilir hale gelmiştir. Böylece hareketli yapıların hızarlı ölçülebilmektedir. Bunun kullanım yeri kan akım hızlarının ölçülmesidir. Özellikle atar damarlardaki kan akım hızları ölçülerek çeşitli hastalıklarda ki değişiklikler bulunmuş ve yıllar içerisinde güncel tıp pratiğine girmiştir.

Günümüzde renkli Doppler ultrasonografi modern tıbbın vazgeçilmez bir tanı aracıdır. Damar hastalıklarında özellikle damar tıkanıklarında  Doppler son derece başarılı bir tanı aracıdır. Ayrıca vücudumuzun herhangi bir yerinde yer alan bir dokunun ne kadar damara sahip olup olmadığının anlaşılması tanı ve tedavilerde çok önemli olabilmektedir.

Bu Web Sitesi
Lamed Görüntüleme Merkezi tarafından
bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Lamed Görüntüleme Merkezi

www.lamed.com.tr

0232 464 22 33